Popis programu

OPTIMIK je počítačový program pre operačný systém Windows.
Využíva ho široká skupina zákazníkov – od drobných remeselníkov až po veľké výrobné spoločnosti.

Ponúka tieto základné moduly :

Ponuky a Zákazky

OPTIMIK vám pomôže rýchlo a komfortne vytvoriť cenové ponuky. Stačí sem iba zadať výrobky a ich dielce (prípadne ich vybrať z Katalógu) a program automaticky vypočíta ceny aj množstvá všetkých potrebných materiálov ako aj nárezové plány.
Z akceptovaných ponúk potom ľahko vytvoríte reálne zákazky, ktoré potom naraz alebo po častiach odošlete do Výroby. Tu môžete získať ďalšie úspory materiálu, keďže pre dielce z viacerých zákaziek vytvoríte spoločný nárezový plán.

Výrobky a dielce

Do každej ponuky, či zákazky môžete vložiť neobmedzené množstvo výrobkov. Každý výrobok môže pozostávať z neobmedzeného počtu dielcov, pričom každý dielec môže obsahovať aj viaceré operácie a materiály (napr. viacvrstvové dosky s rôznymi hranovacími páskami a doplnkami – úchytky, závesy a pod.). Rozmery, operácie a materiály môžu byť zadané aj ako parametre výrobku, vďaka čomu po zmene parametra dôjde k automatickej zmene vo všetkých odpovedajúcich dielcoch.

Nárezové plány

Pre všetky plošné a dĺžkové materiály je k dispozícii rýchly a výkonný výpočet nárezových plánov. Výpočet môžete ovplyvniť nastavením jedného z mnohých parametrov (napr. šírka rezu, orezanie okrajov, spôsob rozrezania, preferencie a pod.) ako aj určením vstupného materiálu.

Výroba

Vybrané dielce z jednej alebo z viacerých zákaziek sú tu evidované v spoločnej výrobnej dávke. Môžete tu sledovať jej stav (či sa pripravuje na výrobu, vyrába sa, alebo je už vyrobená) ako aj automaticky zarezervovať či vydať všetok potrebný materiál zo skladu.

Doklady

Prijaté aj vystavené faktúry, zálohové faktúry, príjemky, výdajky, objednávky, dodacie listy ako aj možnosť definovania vlastných typov dokladov. Neobmedzené množstvo dokladov ľubovoľného typu, vrátane kategórií, položiek a podpoložiek. Doklady sú voliteľne prepojené so skladom a tak môžu automaticky meniť stav zásob alebo ich rezervovať.

Platby

Jednoduchá evidencia príjmov a výdavkov. Síce sa nejedná o plnohodnotné účtovníctvo, ale pomôže Vám napr. s prehľadom úhrad Vašich faktúr, či prehľadom výdavkov za materiál. Drobní živnostníci ju môžu využiť aj ako zjednodušenú daňovú evidenciu svojich príjmov a výdavkov.

Katalóg výrobkov

Sortiment výrobkov, ktoré ponúkate, si môžete jednorazovo zaevidovať v katalógu a ľahko ich skopírovať do každej novej Ponuky či Zákazky. Samozrejmosťou je možnosť zmeny materiálu, rozmerov, či iných parametrov, čím z každého výrobku automaticky získavate veľa ďalších variácií.

Sklad

Materiál a tovar všetkých druhov si môžete prehľadne zaevidovať v sklade. Každá skladová položka môže obsahovať aj viaceré „podzásoby“ (napr. v prípade plošných a dĺžkových materiálov to budú viaceré formáty) pričom pre každú z nich tu môžete mať aj ďalšie informácie ako umiestnenie v sklade, exspiráciu, či individuálnu cenu a množstvo.

Obchodní partneri

Vaši zákazníci, dodávatelia aj odberatelia na jednom mieste. Prehľadne členený zoznam vašich obchodných partnerov aj s historickým prehľadom ich kontaktných údajov a možnosťou filtrovania pomocou viacerých kritérií.

Doplnkové moduly

OPTIMIK si môžete rozšíriť o ďalšie funkcie a možnosti prostredníctvom voliteľných 
doplnkových modulov

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz