Ukážka nárezového plánu


OPTIMIK obsahuje výkonný optimalizačný algoritmus, ktorý pre zadané dielce rýchlo navrhne optimálne nárezové plány. Výpočet je možné ovplyvniť nastavením rôznych parametrov, ako sú šírka rezu, spôsob rozrezania, šírka orezania okrajov materiálu a pod. V prípade, ak je k dispozícii viacero formátov materiálu, OPTIMIK dokáže sám vybrať tie najvhodnejšie. Okrem čo najlepšieho využitia materiálu sa OPTIMIK snaží čo najviac zoskupovať odpad tak, aby z neho vznikli väčšie využiteľné odrezky. Tie sa potom automaticky zahrnú do ďalších nárezových plánov.

Ukážkový nárezový plán :

 • Dielce pre optimalizáciu
  51 kusov o celkovej ploche 5,59 m2. Ich zoznam si môžete stiahnuť tu
 • Materiál
  Formát o rozmeroch 2700 x 2070 mm
 • Parametre výpočtu
  Šírka rezu = 4,8 mm, orezanie okrajov materiálu = 15 mm
  Spôsob rozrezania :  3 varianty - ľubovoľný smer rezania / pozdĺžné rezy / priečne rezy
 • Čas výpočtu
  1s / 5s / 4s

Rozsiahlejší nárezový plán

OPTIMIK dokáže vypočítať aj nárezové plány aj pre veľmi veľké počty dielcov a to v krátkom čase. 

 • Dielce pre optimalizáciu
  1376 kusov o celkovej ploche 284,64 m2.
 • Použitý materiál
  Formát 2800 x 2070 mm, 54 ks
 • Parametre výpočtu
  Šírka rezu = 4 mm, orezanie okrajov materiálu = 15 mm
 • Čas výpočtu
  Iba 2 sekundy :)

Nárezový plán si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Nárezový plán pre dĺžkové materiály

 • Dielce pre optimalizáciu
  195 kusov o celkovej dĺžke 140,5 m.
 • Materiál
  Hliníkový profil 20x20 s dĺžkou 6 m, 21 ks
 • Parametre výpočtu
  Šírka rezu = 3 mm, orezanie okrajov materiálu = 10 mm
 • Čas výpočtu
  Do 1 sekundy

Nárezový plán si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz