Čo hovoria naši zákazníci ?

Najčastejšie otázky

Inštalácia programu

OPTIMIK je určený iba pre operačný systém Windows. Na počítačoch MacBook, by sa tak dal používať napr. prostredníctvom nástroja BootCamp.
Bližšie informácie nájdete na stránke :  https://support.apple.com/cs-cz/HT201468 
Možno Vám táto informácia pomôže aj v prípade iných Windows aplikácií ...

Áno, ale iba na lokálnej sieti LAN (teda nie prostredníctvom internetu). Výhodou je, že za túto možnosť nemusíte platiť žiadne dodatočné poplatky a všetky údaje (databáza) máte pod kontrolou - vo vlastnom počítači. Stačí si do tohto počítača nainštalovať bezplatný server Firebird a umiestnť sem databázu. Bližšie informácie si prosím prečítajte v tomto návode.

Áno, komerčná licencia Vám umožňuje program používať aj v ďalších počítačoch, ktoré sú vo Vašom vlastníctve. Celkový počet aktivovaných kópií programu pritom nesmie presiahnuť daný počet (informácie o limitoch jednotlivých verzií nájdete na stránke Verzie a ceny). 

V prípade, ak program presúvate z jedného počítača na druhý, nezabudnite si najskôr licenciu v pôvodnom počítači deaktivovať. Tým sa licencia z daného počítača uvoľní a bude ju možné presunúť do iného počítača. Ak totiž z akéhokoľvek dôvodu nebude deaktivácia vykonaná, tento počítač bude stále považovaný za aktívny a ovplyvní tak zostávajúci počet aktivácií. Deaktiváciu nie je možné vykonať ,,na diaľku“, iba prostredníctvom pôvodného počítača. 

Deaktiváciu vykonáte veľmi jednoducho - stačí v hlavnom okne kliknúť vľavo hore na titulok (nápis OPTIMIK) a potom na tlačidlo Deaktivovať.
Podobným spôsobom si potom licenciu v novom počítači opätovne aktivujete.

Aktualizácia programu

Licenciu k verzii 4 poskytujeme všetkým registrovaným používateľom verzie 3.xx bezplatne. Ak ste ešte nedostali aktivačný kód, napíšte nám. Optimik 4 však nie je novšou verziou, jedná sa o celkom nový, prepracovaný program. Obsahuje veľa vylepšení a nových, žiadaných funkcií. Z toho dôvodu nie je možné preniesť úplne všetky údaje z verzie 3 do verzie 4 (hlavne zákazky, nárezové plány, doklady alebo upravované tlačové zostavy). Ostatné údaje (skladové položky, obchodní partneri, katalóg výrobkov, všetky doplnkové evidencie a nastavenia) sa však preniesť dajú - pozrite si návod na stránke Videonávody.
Optimik 3 si môžete v počítači ponechať nainštalovaný (je možné ho používať aj súbežne s verziou 4) a v prípade potreby si tu vyhľadať staršie údaje. Ak ste Optimik 3 používali aj v spolupráci s inou aplikáciou alebo využívate veľa vlastných tlačových zostáv, vyhraďte si prosím na prechod k Optimiku 4 dostatočnú časovú rezervu.

Pri vývoji programu je občas potrebné rozšíriť alebo upraviť štruktúru databázy. Tieto úpravy sa vykonávajú automaticky pri prvom spustení novšej verzie, predtým vás však program vyzve na povinnú zálohu databázy.
V prípade, že program používate "sieťovo", zálohu môžete urobiť iba na tom počítači, kde sa táto databáza fyzicky nachádza. Spustite teda novšiu verziu najskôr na serveri a po aktualizácii databázy sa k nej môžete pripojiť už aj z klientskych počítačov. 
Ak používate Asistent rezania, je potrebné stiahnuť aj jeho najnovšiu verziu.

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz