Rozšírené parametre


Každý výrobok, ktorý máte zadaný v OPTIMIKu, môže obsahovať neobmedzené množstvo parametrov. Pomocou parametrov môžete veľmi ľahko zmeniť materiál všetkých dielcov, automaticky zmeniť rozmery alebo počty všetkých dielcov vo výrobku a pod. Prostredníctvom tohto modulu získate možnosť používať ešte dva špeciálne typy parametrov :

  • Výberový parameter
    V prípade zložitejších výrobkov môže vzniknúť potreba nastaviť/upraviť viaceré parametre. Napríklad v prípade postele bude potrebné po zmene šírky vybrať aj iný matrac a pod. Pre urýchlenie práce teda stačí jednorazovo preddefinovať celú skupinu potrebných parametrov a túto potom už len v prípade potreby jednoducho vybrať. Okrem urýchlenia práce tým získate aj istotu, že ste pri vykonávaných zmenách na nič nezabudli a všetkým odpovedajúcim parametrom bola nastavená správna hodnota.
  • Závislý parameter
    Pomocou závislého parametra môžete k dielcom priradiť operáciu a materiál, ktoré budú závislé od rozmerov daného dielca. Váš katalóg výrobkov tak získa oveľa väčšiu variabilitu bez nutnosti viacnásobne definovať rovnaký výrobok pre každý z jeho "veľkostných variantov". Napríklad ak potrebujete k dvierkam skrinky priradiť závesy, budete chcieť, aby sa po prekročení určitého rozmeru použili 3 kusy namiesto dvoch alebo aj silnejší typ závesu. Presne s týmto problémom vám pomôžu závislé parametre.
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz