Editor skupín dielcov


OPTIMIK vytvára nárezové plány iba pre obdĺžnikové a štvorcové dielce. Čiže aj dielec, ktorý má zrezaný jeden alebo viaceré rohy je v pláne zobrazený ako obdĺžniková alebo štvorcová oblasť. Pomocou tohto modulu však môžete takéto tvarované dielce zlúčiť do spoločnej skupiny dielcov a dosiahnuť tak ďalšiu úsporu materiálu. Do plánu bude takáto skupina vstupovať ako jeden obdĺžnikový/štvorcový "skupinový dielec", pričom jeho rozrezanie na konkrétne dielce sa už bude realizovať pomocou inej píly.

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz