Asistent rezania


Samostatný program, ktorý vám pomôže priamo pri rezaní materiálu. Ponúka tieto základné funkcie : 

  • Detailné zobrazenie nárezového plánu
    Načíta údaje z OPTIMIKu a zobrazí nárezový plán (na celú obrazovku) aj s postupnosťou rezov a posunmi   
  • Označovanie dielcov a tlač etikiet
    Označí vybraný dielec ako odrezaný a vytlačí preň etiketu na pripojenej tlačiarni    
  • Odosielanie údajov do OPTIMIKu
    Automaticky odošle informácie o odrezaných dielcoch do OPTIMIKu.


Okrem toho umožňuje vybraný dielec označiť ako poškodený (napr. ak dôjde k ľudskej chybe pri rezaní a pod.) a túto informáciu tiež automaticky odoslať. OPTIMIK z takýchto dielcov potom veľmi jednoducho vytvorí novú zákazku (nárezový plán).
V prípade, že má váš tablet prístup do sieťovej (zdieľanej zložky), údaje o odrezaných alebo poškodených dielcoch sa v OPTIMIKu zobrazia automaticky a takmer okamžite.
Najčastejší spôsob použitia Asistenta je jeho inštalácia do tabletu s operačným systémom Windows v spolupráci s pripojenou tlačiarňou štítkov (viď obrázok od jedného z našich zákazníkov).

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz