Asistent hranovania


Asistent hranovania je doplnkový program k programu Optimik. Inštaluje sa na tablet používaný priamo v dielni, kde bude asistovať pracovníkom pri hranovaní plošných dielcov. Pomocou neho môžete minimalizovať chybovosť a zvyšovať rýchlosť v tejto etape výroby. Zároveň na strane Optimiku získavate prehľad o výrobe (hranovaní dielcov) v reálnom čase.

Asistent hranovania ponúka tieto hlavné funkcie : 

  • zobrazenie zoznamu plošných dielcov, ktoré treba ohraniť (nalepiť hranovacie pásky alebo iným spôsobom upraviť hrany dielca)
  • rýchle vyhľadanie dielca zosnímaním čiarového kódu z jeho etikety (prípadne zadaním jeho identifikačného čísla)
  • grafické zobrazenie dielca s vyznačením hrán, ktoré treba olepiť alebo inak opracovať
  • označenie a zobrazenie dokončených hrán
  • odoslanie informácie o výrobe (meno pracovníka, dátum a čas) do programu Optimik
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz