Doplnkové moduly

Asistent rezania

Samostatný program, ktorý Vám pomôže pri rezaní materiálu. Po načítaní údajov z OPTIMIKu zobrazí vybraný nárezový plán a vyznačí poradie rezov. Po odrezaní dielca, jediným kliknutím označíte tento dielec ako odrezaný, pričom Asistent hneď vytlačí aj jeho etiketu. Údaje o odrezaných dielcoch sa automaticky odošlú späť do OPTIMIKu.

Asistent hranovania

Samostatný program, ktorý Vám pomôže pri hranovaní plošných dielcov. Po načítaní údajov z OPTIMIKu zobrazí zoznam aj obrázky dielcov, ktoré je potrebné ohraniť (nalepiť pásku alebo iným spôsobom opracovať hrany). Po ohranení dielca a jeho označení sa údaje výrobe (meno pracovníka, dátum a čas) automaticky odošlú späť do OPTIMIKu.

Export pre CNC píly

Pomocou tohto modulu môžete odosielať údaje nárezového plánu pre vybranú CNC pílu. V súčasnosti je možné odosielať údaje pre formátovacie CNC píly značiek Biesse, Etalon, Fimal (Paoloni), Felder, HolzHer, Homag (Holzma), KDT, Nimac, Macmazza, Masterwood, Rema, Schelling a SCM.

Editor nárezových plánov

Manuálna úprava vypočítaných nárezových plánov. Dielce, ktoré z plánu odoberiete, sa prehľadne zobrazia v tabuľke v ľavej časti okna. Tieto dielce potom môžete umiestniť do inej vybranej časti plánu (pre uľahčenie sa vyhovujúce miesta farebne vyznačia), pričom môžete zvoliť aj smer rezu.

Automatický režim

Tento modul Vám umožní používať OPTIMIK v tzv. automatickom režime. To znamená, že program sám naimportuje údaje z textového súboru z vybranej zložky. Po importe automaticky vytvorí novú ponuku, vypočíta nárezové plány pre všetky jej dielce a vyexportuje ich do vybranej zložky.

Automatický režim je možné využívať len s verziou Optimik Professional.

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz