Doplnkové moduly

Asistent rezania

Samostatný program, ktorý Vám pomôže pri rezaní materiálu. Po načítaní údajov z OPTIMIKu zobrazí vybraný nárezový plán a vyznačí poradie rezov. Po odrezaní dielca, jediným kliknutím označíte tento dielec ako odrezaný, pričom Asistent hneď vytlačí aj jeho etiketu. Údaje o odrezaných dielcoch sa automaticky odošlú späť do OPTIMIKu.

Export pre CNC píly

Pomocou tohto modulu môžete odosielať údaje nárezového plánu pre vybranú CNC pílu. V súčasnosti je možné odosielať údaje pre formátovacie CNC píly značiek Biesse, Felder, Holzma, Macmazza, Paoloni, SCM, Etalon, Nimac, KDT a Masterwood.

Editor nárezových plánov

Manuálna úprava vypočítaných nárezových plánov. Dielce, ktoré z plánu odoberiete, sa prehľadne zobrazia v tabuľke v ľavej časti okna. Tieto dielce potom môžete umiestniť do inej vybranej časti plánu (pre uľahčenie sa vyhovujúce miesta farebne vyznačia), pričom môžete zvoliť aj smer rezu.

Editor skupín dielcov

OPTIMIK generuje nárezové plány, ktoré je možné rozrezať iba pozdĺžnymi a priečnymi rezmi. Tvarované dielce preto môžete pomocou tohto modulu zlúčiť do skupín a lepšie tak využiť materiál.

Automatický režim

Tento modul Vám umožní používať OPTIMIK v tzv. automatickom režime. To znamená, že program sám naimportuje údaje z textového súboru z vybranej zložky. Po importe automaticky vytvorí novú ponuku, vypočíta nárezové plány pre všetky jej dielce a vyexportuje ich do vybranej zložky.

Rozšírené parametre

Prostredníctvom tohto modulu získate možnosť využívať dva špeciálne typy parametrov : Výberový parameter, pomocou môžete hromadne zmeniť hodnoty viacerých iných parametrov a
Závislý parameter, pomocou ktorého môžete do výrobku priradiť materiály, ktorých typ a množstvo budú závisieť na vybranom rozmere.

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz