Softwarové riešenia pre široké spektrum zákazníkov.

Optimik Exporter

OPTIMIK Exporter

Bezplatný a jednoduchý program pre zber údajov o dielcoch, pre ktoré chcete v Optimiku vypočítať nárezové plány. Už nemusíte údaje od Vašich zákazníkov prepisovať ručne alebo sa trápiť s rôznymi importami. Ani sa už nemusíte obávať chýb a preklepov.
Navyše program je a zostane úplne ZADARMO pre Vás aj pre Vašich zákazníkov.Komu je Optimik Exporter určený ?

 • Firmám, ktoré predávajú drevotriesku (a iné plošné materiály) a pre svojich zákazníkov ponúkajú službu - rezanie a hranovanie dielcov na mieru.
 • Užívateľom programu Optimik, ktorí potrebujú získať údaje o dielcoch od iných ľudí bez nutnosti ich manuálneho prepisovania.
 • Drobným živnostníkom a domácim majstrom, ktorí si chcú jednoduchým a prehľadným spôsobom objednať rezanie a hranovanie u svojho dodávateľa.

Vlastnosti programu

Optimik Exporter - tlačový výstup
 • Nastaviteľná dĺžková jednotka - mm, cm, dm, m, palce, stopy a palce.
 • Dielce je možné prehľadne rozčleniť podľa toho, ku ktorému výrobku a zákazke patria.
 • Výrobky a zákazky si môžete ľubovolne pomenovať. Zákazkou môže byť napr. "Kuchynská linka" a výrobkom v nej napr. "Dolná skrinka XY".
 • Ak je potrebné zmeniť počet kusov niektorého z výrobkov, netreba meniť počty jeho jednotlivých dielcov. Celkové počty kusov jednotlivých dielcov sú totiž vypočítavané automaticky.
 • Každej hrane dielca je možné priradiť samostatnú hranovaciu pásku.
 • Zoznam materiálu si program po inštalácii automaticky stiahne od Vášho dodávateľa.
 • Obrázok aktuálneho dielca aj s hranovacími páskami v správnej mierke.
 • V programe môžete evidovať neobmedzený počet dielcov, výrobkov aj zákaziek.
 • Automatický výpočet celkovej plochy jednotlivých plošných materiálov, celkovej dĺžky hranovacích pások ako aj počtov dielcov a olepovaných hrán podľa jednotlivých materiálov.
 • Prehľadná tlač zoznamu dielcov s rozčlenením podľa výrobkov a so zoznamom materiálu.
 • Export zoznamu dielcov do súboru CSV, ktorý je možné otvoriť v Exceli alebo naimportovať do Optimiku.
 • Odoslanie zoznamu dielcov Vášmu dodávateľovi e-mailom.
 • Možnosť výberu jazyka.

Konfigurácia programu pre dodávateľov materiálu

Pre korektné fungovanie programu je potrebné zabezpečiť, aby Váš zákazník mal k dispozícii zoznam plošných materiálov a hranovacích pások, ktoré ponúkate. OPTIMIK Exporter si pri inštalácii u zákazníka dokáže automaticky stiahnuť súbor s materiálom s Vašich stránok. Stačí teda, aby ste ho tam umiestnili a správne pomenovali inštalačný súbor. Postupujte takto :

Optimik - export údajov o materiáli 1. Vytvorte súbor so zoznamom materiálu, ktorý máte v ponuke :
Spustite Optimik a otvorte Sklad. Vyberte všetky skupiny (vľavo hore) a pod tabuľkou kliknite na tlačidlo "Ostatné-Exportuj údaje pre program Optimik Exporter". Bude vytvorený špeciálny súbor Stock.dat, do ktorého budú automaticky skopírované všetky Vaše plošné materiály a hranovacie pásky.

2. Nahrajte súbor Stock.dat na Váš internetový server :
Nahrajte súbor na Vaše stránky podobným spôsobom, ako keď sem pridávate obrázky, dokumenty a pod.

3. Link k súboru Stock.dat zakomponujte do názvu inštalačného súboru programu Optimik Exporter
Link k súboru musí byť uvedený na konci názvu v hranatých zátvorkách (bez textov "www." alebo "http//") pričom znak "/" nahraďte znakom "_". Teda napríklad ak máte stránku www.NasaFirmaXY.sk a súbor ste nahrali do www.NasaFirmaXY.sk/upload/Stock.dat, premenujte inštalačný súbor programu Optimik Exporter na :
Optimik_Exporter_setup_[NasaFirmaXY.sk_upload_Stock.dat].exe

4. Premenovaný súbor poskytnite Vašim zákazníkom
Takto premenovaný súbor potom môžete bezplatne poskytnúť na stiahnutie pre Vašich zákazníkov. Zákazník si ho iba stiahne a nainštaluje, pričom pri prvom spustení si už Optimik Exporter automaticky stiahne správny súbor s materiálom z Vašich stránok.

Vývoj programu OPTIMIK Exporter

27.9.2016 - verzia 1.14
* otvorenie programu, ak bol pri predchádzajúcom ukončovaní minimalizovaný

9.8.2016 - verzia 1.13
+ aktualizácia zoznamu materiálu

8.2.2015 - verzia 1.12
* vymazanie hranovacích pások v dielci

4.2.2015 - verzia 1.11
+ kontrola súboru so skladovými položkami