Softwarové riešenia pre široké spektrum zákazníkov.
  • PROGRAM - OPTIMIK®

    Optimik® je určený pre zákazníkov, ktorí potrebujú nastrihať alebo rozrezať drevotrieskové dosky, eurohranoly, oceľové plechy, hliníkové profily, polykarbonátové dosky, tabule skla alebo iné plošné a dĺžkové materiály.
  • OPTIMIK®

    Ak potrebujete rozrezať alebo nastrihať drevotrieskové dosky, eurohranoly, oceľové plechy alebo profily, polykarbonátové dosky, tabule skla alebo iné plošné a dĺžkové materiály a radi by ste pritom ušetrili veľa času a peňazí, použite program OPTIMIK®.
shadow1

Optimik® - najčastejšie otázky


V Optimiku® sú nielen etikety, ale aj ostatné tlačové výstupy ľubovoľne editovateľné vďaka zabudovanej aplikácii FastReport. Tento spôsob umožňuje používateľovi úpravy presne podľa vlastných potrieb. Do aplikácie sa vchádza cez ikonku pred tlačou, ktorú znázorňuje obrázok “krok1″.

Nastavenie rozmerov etikety-krok1

Pred samotnou úpravou však odporúčame oboznámiť sa najskôr teoreticky s touto aplikáciu, jej významom a vplyvom na program. Podrobnejšie je problematika popísaná v nápovede, v časti “Základný popis a pojmy” – “Tlač”.


1. Samotnú zmenu formátu požadovanej etikety vykonáte v spomínanom FastReporte, kliknutím na záložku “Page1″, kde zmeníte výšku a šírku etikety (obrázok “krok2″).
Nastavenie rozmerov etikety-krok2


2. Následne kliknutím na žltý report s názvom “MasterData: MD” (viď obrázok krok3), zmeňte rozmery listu s etiketami a nastavte okraje.
Nastavenie rozmerov etikety-krok3


Údaje, ktoré na etiketách nechcete mať (napr. čiarový kód) môžete z reportu odstrániť kliknutím na daný údaj a zmazaním klávesou Del. Ostatné údaje môžete ľubovoľne rozmiestniť “kliknutím a ťahaním” alebo im upraviť veľkosť písma.

Vykonávané úpravy si môžete kedykoľvek pozrieť cez ikonku “Preview” (štvrtá zľava).

Pripravenú tlačovú zostavu uložte v zmysle inštrukcií v nápovede (zmeňte názov zostavy).

V prípade potreby Vám vieme vyššie popísané nastavenie rozmerov etikety spracovať na zákazku.

Pri prístupe k databáze na LOKÁLNEJ sieti cez server Firebird je potrebné vykonať niekoľko základných krokov. Databáza pritom môže byť fyzicky uložená buď na nejakom serveri, alebo v niektorom z počítačov v sieti. Uvediem príklad:


1. Nainštalujte program OPTIMIK® a softvér “Firebird SQL Server” na rovnaký počítač/server. Inštalačky oboch softvérov nájdete na stránke NA STIAHNUTIE.


2. Spustite OPTIMIK® a vytvorte LOKÁLNU databázu – vyberte jej umiestnenie a názov (vytvorte ju napr. priamo na disku D:\ a pomenujte ju trebárs “Data”. Cesta k tejto databáze teda bude “D:\Data.fakt”)


3. Do súboru “aliases.conf”, ktorý je uložený v inštalačnej zložke Firebird SQL Servera (štandardne C:\Program Files\Firebird\Firebird..), je potrebné zapísať cestu k databáze a vytvoriť jej alias (prezývku), prostredníctvom ktorej k nej budeme pristupovať.
Zvolíme si prezývku napr. “Moje data”. V tom prípade je potrebné do súboru “aliases.conf” pridať tento riadok :
Moje Data = D:\Data.fakt


4. Spustite OPTIMIK®, vyberte záložku “Databáza na serveri” a zadajte tieto prihlasovacie údaje :

Ako názov databázy (Alias), zadajte “Moje data”…
Heslo – zadajte štandardné heslo “masterkey”…


Alias a heslo k Firebirdu je tu použité z bezpečnostných dôvodov, bližšie informácie si prosím prečítajte v príručke, strana “Databázový systém Firebird” …

Po spustení programu OPTIMIK® 3.0 a vyššie sa ako prvé zobrazí úvodné okno s prihlasovacími údajmi k databáze. Kliknutím v menu tohto okna do časti “Databáza” sa zobrazí ponuka úkonov, ktoré je možné s databázou vykonať. Z ponuky vyberte “Nová z pôvodného programu Optimik®…”. Pomocou tejto funkcie vytvoríte novú databázu a zároveň sa do nej automaticky prenesú Vaše existujúce údaje z pôvodného programu. Konverzia údajov prebieha v samostatnom okne, ihneď po zadaní názvu novej databázy (pre pomenovanie databázy použite názov, ktorý ju vystihuje).
V okne, ktoré sa následne otvorí je potrebné vybrať zložku s dátovými súbormi pôvodného programu Optimik® (štandardne je to C:\Program Files\Optimik\DataFiles\) a zvoliť, či chcete preniesť aj zákazky, formáty so zápornou zásobou a výrobky (zostavy). Okrem toho je v potrebné pozorne nastaviť parametre, ktoré už v nebude možné meniť (keďže databáza už bude obsahovať údaje) :
- mernú jednotku pre plošný materiál
- mernú jednotku pre dĺžkový materiál (hranovacie pásky)
- hrúbku najpoužívanejšieho plošného materiálu
- hrúbku najpoužívanejšej hranovacej pásky
Zadané hrúbky budú pri konverzii automaticky nastavené všetkým plošným materiálom a hranovacím páskam. V prípade, že niektoré z materiálov majú odlišnú hrúbku, je potrebné ich ručne opraviť v skladovej evidencii. Toto riešenie je nutné z dôvodu, že v pôvodnom programe Optimik® nebola k dispozícii možnosť zadať hrúbku materiálu.