Softwarové riešenia pre široké spektrum zákazníkov.

FormEdik

Vážení užívatelia,
vývoj a predaj programu FormEdik bol ukončený už dávnejšie. Takmer 14 rokov (až do septembra 2014) sme Vám bezplatne poskytovali predlohy najpoužívanejších tlačív z viacerých oblastí. Vzhľadom k viacerým obchodným faktorom a vzhľadom k tomu, že príprava tlačív vyžaduje značné časové aj finančné zdroje, sa už bohužiaľ nemôžeme venovať príprave a úprave ďalších tlačív.
Program môžete samozrejme využívať aj naďalej, v takom prípade by však bolo potrebné tlačivá upravovať už vo vlastnej réžii. Ak by ste však hľadali komplexné riešenie, skúste sa pozrieť na iné aplikácie - napr. FormStudio od spoločnosti KASTNER software s.r.o. alebo eTlačivá od spoločnosti ŠEVT a.s.

Ďakujeme Vám za pochopenie aj za Vašu priazeň a želáme Vám veľa úspechov !


Archív formulárov pre FormEdik

Kompletný archív formulárov (stav k septembru 2014).