Softwarové riešenia pre široké spektrum zákazníkov.
  • PROGRAM - FAKTURATIK

    Vystavujte faktúry, posielajte ako PDF alebo tlačte, sledujte pohyby skladových položiek... Majte prehľad o vyšlých aj došlých faktúrach, sledujte ich úhrady a mnoho iného
  • FAKTURATIK

    Fakturatik je určený pre tých, ktorí hľadajú dobre ovládateľný a prehľadný program, v ktorom je možné jednoducho a lacno vystavovať faktúry a ďalšie doklady.
shadow1

Fakturatik - najčastejšie otázky


1. V pôvodnom počítači zazálohujte aktuálne spustenú databázu cez Menu-Servis-Zálohovanie databázy. Získate tak záložný súbor s príponou *.fabck. Ak máte v programe viac databáz, zazálohujte každú zvlášť ! Tieto záložné súbory si potom skopírujte do nového počítača.

2. Stiahnite si najnovšiu verziu programu Fakturatik a nainštalujte ju do nového počítača. Po inštalácii program zaregistrujte pomocou Vášho licenčného súboru.

3. V novom počítači spustite program, v úvodnom okne kliknite do Menu-Databáza-Nová a vytvorte novú databázu s požadovaným názvom. Následne sa na ňu nastavte a kliknite do Menu-Databáza-Obnoviť zo zálohy. Vyberte požadovaný záložný súbor, z ktorého budú do novej databázy načítané údaje. Ak máte viac záložných súborov, vykonajte tento krok pre každý z nich.

Poznámka : ak pôvodný počítač neslúžil ako server a k databázam teda nepristupoval žiaden iný užívateľ, môžete použiť aj jednoduchší spôsob - skopírovať do nového počítača samotné databázy (súbory *.fakt). Každopádne odporúčame pred akoukoľvek manipuláciou vykonať najskôr zálohovanie údajov.

K databáze môže pristupovať cez lokálnu sieť (LAN) viacero užívateľov súčasne prostredníctvom Firebird SQL Serveru. Je potrebné iba vybrať počítač, ktorý bude prístupný pre všetkých ostatných, naň nainštalovať Firebird SQL Server a umiestniť sem databázu. Postup je teda takýto :

1. Nainštalujte programy Fakturatik a Firebird SQL Server na vybraný počítač. Inštalačné súbory nájdete na stránke Stiahnuť.

2. Spustite Fakturatik a vytvorte LOKÁLNU databázu. Umiestnite ju do zložky, kde bude mať prístup iba Firebird, napr. D:\Fakturatik a pomenujte ju napr. "Data". To znamená, že ceta k databáze (z pohľadu servera) bude D:\Fakturatik\Data.fakt.

3. Do súboru aliases.conf, ktorý je uložený v inštalačnej zložke Firebird SQL Servera (štandardne C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5), je potrebné zapísať cestu k tejto databáze a vytvoriť tak jej alias (prezývku), prostredníctvom ktorej k nej budú pristupovať ostatní užívatelia.
Ak by sme zvolili alias napr "Nasa firma", do súboru aliases.conf je potrebné pridať riadok :
Nasa firma = D:\Fakturatik\Data.fakt

4. Spustite Fakturatik, vyberte záložku "Databáza na serveri" a zadajte tieto prihlasovacie údaje :
Názov databázy (Alias) - zadajte "Nasa firma"
Heslo – zadajte štandardné heslo "masterkey"

Alias a heslo k Firebirdu je tu použité z bezpečnostných dôvodov, bližšie informácie si prosím prečítajte v príručke, strana "Databázový systém Firebird".
Z programu Faktúry Plus je možné preniesť do programu Fakturatik iba nastavenia, zoznam obchodných partnerov a celý sortiment. Keďže Fakturatik obsahuje evidenciu úhrad a iné nové funkcie, z dôvodu tejto nekompatibility nie je možné preniesť zoznam dokladov. Pri konverzii sa žiadnym spôsobom nezasahuje do pôvodných údajov a program Faktúry Plus si môžete ponechať v počítači nainštalovaný. V prípade potreby v ňom môžete vyhľadať starší doklad. V programe Fakturatik už budete vystavovať iba nové doklady.

Konverzia údajov sa vykoná tak, že spustíte Fakturatik a v úvodnom okne kliknite do Menu-Databáza-Nová z programu Faktúry Plus. Bude vytvorená nová databáza, do ktorej sa prenesú údaje z vybranej zložky s pôvodnými údajmi (štandardne je to C:\Faktúry Plus\Data\Názov firmy) ...

Upozornenie : týmto spôsobom je možné preniesť údaje iba z najnovšej (poslednej) verzie programu Faktúry Plus 1.33.

Fakturatik ponúka funkciu "Prechod do novej databázy", pomocou ktorej môžete vytvoriť novú databázu a zároveň do nej skopírovať všetky základné údaje a nastavenia (zoznam obchodných partnerov, sortimentu, mien, špecifikácií a pod.). Zároveň si môžete zvoliť, či chcete do novej databázy preniesť aj všetky neuhradené doklady a nevybavené objednávky a či sa má položkám sortimentu automaticky nastaviť počiatočná zásoba a cena. Funkciu spustíte tak, že v hlavnom okne kliknete do Menu-Servis-Prechod do novej databázy.

Použiť túto funkciu ?
ÁNO – ak evidujete príjmy a výdaje položiek sortimentu a chcete mať každý rok evidovaný v samostatnej databáze alebo ak si založíte novú firmu a chcete pre ňu použiť zoznam obchodných partnerov a sortimentu z pôvodnej firmy.
NIE – ak vystavujete iba doklady a chcete mať možnosť zobraziť ich zoznam za všetky roky naraz

Ako urobiť prechod ak je databáza na serveri ?
Funkciu je potrebné spustiť v programe (stačí aj FREE verzia), ktorý je nainštalovaný na serveri (t.j. na počítači, kde sa nachádza databáza).

Ako k novej databáze pristupovať z iného počítača ?
Rovnakým spôsobom ako k pôvodnej databáze – do súboru aliases.conf pridajte alias (prezývku) a cestu k novej databáze. Napríklad :
Nasa firma 2016 = D:\Fakturatik\Data 2016.fakt
Tento nový alias potom zadajte pri spúšťaní programu zo vzdialeného počítača. Bližšie informácie o prístupe k databáze nájdete v úvodných kapitolách nápovedy.

Keďže označenie identifikačných čísiel je v každom štáte iné (napr. Česko má len IČ a DIČ, Poľsko NIP a pod.), tieto údaje sa nenastavujú globálne, ale pre každý štát zvlášť. Kliknite teda do "Menu - Ostatné evidencie - Štáty a obce" a nastavte príslušné údaje pre vybraný štát (viď príklad na obrázku).

Identifikačné účtovné skratky

Vo Fakturatiku je možné vystavovať doklady v cudzích menách, ale pre oceňovanie položiek sortimentu ako aj väčšinu štatistických výstupov sa využíva tzv. základná mena. Pri vytváraní novej databázy program ako základnú použije tú menu, ktorá je nastavená v systéme Windows. Ak teda používate napr. starší Windows (kde pre Slovenskú republiku figuruje mena "Sk") bude potrebné po vytvorení databázy základnú menu v programe zmeniť.

V hlavnom okne iba kliknite do Menu-Ostatné evidencie-Meny, nastavte sa na základnú menu (ak tu už máte viac záznamov, základná mena je uvedená tučným červeným písmom) a zmeňte ju.
Keďže s programom Fakturatik môže pracovať viac používateľov, pečiatka s podpisom sa nastavuje individuálne pre každého z nich. V hlavnom okne kliknite do Menu-Servis-Užívatelia programu, nastavte sa na vybraného používateľa a kliknite na tlačidlo "Editácia". Potom už len vyberte obrázok s naskenovanou pečiatkou a podpisom (môže byť formát JPG alebo PNG). Vybraný obrázok sa potom bude voliteľne tlačiť v spodnej časti každého dokladu.
Pečiatka a podpis
Vytvorte "kópiu zálohovej faktúry", kedy sa položky z nej automaticky vložia do novej faktúry (viď obrázok). Ak vytvoríte kópiu zálohovej faktúry presne podľa obrázka, dostanete novú faktúru (s nasledujúcim číslom), suma faktúry bude nulová a do rekapitulácie faktúry voliteľne pribudne záznam o zálohovej faktúre.

Kópia dokladuAlebo môžete do rekapitulácie faktúry ručne vložiť záznam(kliknutím na tlačidlo "+" pod rekapituláciou) s textom napr."Zaplatené zálohami" a zadať odpovedajúcu mínusovú sumu.

Pridanie záznamu do rekapitulácie